MenuMENU

×

reVize Typologie 2024


Téma konference

Nemocnice v 21. století


Datum konání

25. 4. 2024


Místo konání

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice

1. NP - m. č. 153/154 (akvárium)

 


Konference již proběhla, záznam celé konference je dostupný na youtube FA ČVUT a videozáznamy jednotlivých příspěvků a panelových diskusí najdete na tomto webu. Videozáznamy minulých ročníků najdete ve sekci Předešlé ročníky.rt24-fa-tabule-a-instagram_orez.png

Nemocnice je výsledkem působení a vlivu mnoha oborů. Proto je dobré, aby zdravotnickým stavbám byla věnována trvalá diskuse a vzájemná edukace politiků, lékařů, hygieniků, ekonomů, sociologů, demografů, urbanistů, architektů a dalších zúčastněných oborů.

Odborná konference je zaměřená na budovy a areály nemocnic a je určená především odborníkům na zadávání, navrhování, výstavbu a provoz nemocnic, zástupcům veřejné správy a samosprávy a soukromým subjektům provozujícím zdravotnická zařízení. Cílem konference je diskutovat témata plánování a přípravy nemocničních staveb, jejich standardy, parametry a vyhodnocení realizovaných staveb a představit současné trendy ve výstavbě nemocnic a významné realizované příklady v ČR, a to za účasti odborníků na přípravu a plánování nemocnic, architektů, odborníků na zdravotnictví, zástupců veřejné správy, samosprávy a soukromých společností působících ve zdravotnictví a dalších expertů. Na konferenci bude také představena nová odborná publikace Architektura nemocnic v 21. století, autorů Michala Juhy a Karla Fořtla, vydaná na Fakultě architektury ČVUT. 

Současná nemocnice se vyrovnává s bouřlivým, zrychlujícím se, a hlavně nekončícím vývojem společnosti a medicínské vědy. Její samotná existence často přesahuje význam sídla, města nebo kraje. Má vliv na veřejné rozpočty, na systémy zdravotního pojištění, na zaměstnanost v dané lokalitě, je politickým tématem. Z pohledu architektury má velký dopad na urbanismus lokality a její technické a dopravní infrastruktury. Nemocnice je stavbou dlouhodobou s předpokládanou neustálou proměnou a rozvojem. Vlastnictví nemocnic je různé a s tím se odlišují i priority vlastníků při jejich navrhování, výstavbě i provozování.

Nemocnice je výsledkem působení a vlivu mnoha oborů. Proto je dobré, aby zdravotnickým stavbám byla věnována trvalá diskuse a vzájemná edukace politiků, lékařů, hygieniků, ekonomů, sociologů, demografů, urbanistů, architektů a dalších zúčastněných oborů. Vzdělávání architektů, kteří v procesu navrhování nemocnice mají významnou roli, jsou koordinátory různorodých témat, přinášejí zásadní myšlenky a svým působením často trvale ovlivňují nejen vnitřní provoz a prostředí, ale také život v celé lokalitě, je velmi důležitou součástí jejich přípravy na tyto úkoly.

 Program konference


08.30 – 09.00      Registrace


09.00 – 09.30

Zahájení & úvod
Otázky konference

 

09.00 – 09.15 Michal Kohout – garant konference

Úvodní slovo, přivítání a základní otázky konference

09.15 – 09.30 Michal Juha – odborný garant ročníku

Nemocnice – neustále se proměňující organismus – představení knihy Architektura nemocnic v 21. stol.

 09.30 – 11.00

Blok 1
Plánování a příprava investic v nemocnicích
(moderuje Michal Juha)


Michal Juha – Společenská zodpovědnost za přípravu, realizaci a provozování nemocnic

Pavel Vepřek – Aktuální stav prostředí, ve kterém nemocnice fungují a hlavní determinanty jejich rozvoje

Jitka Šmehlíková a Veronika Drábková – Vyhodnocování investičních plánů a variant návrhů z hlediska vývoje nemocnic a ekonomické návratnosti

Jana Jiráňová – Příprava zdravotnických staveb při použití vícezdrojového financování

Radoslav Basel – Příprava velké zdravotnické stavby, výchozí podklady a jejich koordinace

+ Panelová diskuse


11.00 – 11.15 Káva11.15 – 12.45

Blok 2
Podmínky pro přípravu zdravotnických staveb, normy a vyhlášky, řízení projektů a vyhodnocování realizovaných staveb
(moderuje Michal Juha)

 

Michal Juha – Architektonické, technické a legislativní předpoklady pro navrhování a projektování zdravotnických staveb

Jana Kišková – Metody a formy přípravy zdravotnických investic, potřebné podklady

Zita Prostějovská – Vyhodnocování projektů

Vladislav Varmuža – Organizace přípravy a realizace investic ve zdravotnictví ve vazbě na provoz, personalistiku, technické dovednosti dnešních realizačních kapacit

Pavel Žďárský – Zkušenosti s výstavbou jednodenní chirurgie, stavební standardy

+ Panelová diskuse


12.45 – 13.00 Shrnutí dopoledních bloků

13.00 – 14.00 Oběd

 14.00 – 15.30

Blok 3
Příklady významných realizací velkých nemocničních staveb 
(moderuje Michal Kohout)

 

Michal Kohout – Nemocnice – soubor staveb se specifickým uspořádáním a velkým vlivem na lokalitu 

Aleš Burian – Masarykův onkologický ústav Brno 

Jiří Buček – Centrum urgentní medicíny KN Liberec

Jan Topinka – Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Adam Rujbr – Udržitelná architektura a zdravotnické stavby

Anna Wanda Molnárová – Charité Berlín

+ Panelová diskuse

 

15.30 – 16.00 Závěrečné shrnutí

 

Změna programu vyhrazena

  


Řečníci


michal-juha-2-cb.jpg

Michal Juha
Architekt a pedagog FA ČVUT

michal_kohout_cb.jpg

Michal Kohout
Architekt a pedagog FA ČVUT

veprek_pavel_foto_cb.jpg

Pavel Vepřek
Lékař a odborník na zdravotnictví

molnarova_anna_wanda_foto_cvut-vic-ryszawy_cb.jpg

Anna Wanda Molnárová
Architektka a doktorandka FA ČVUT


Videozáznam


Úvodní a zahájení
Michal Kohout – Nemocnice v 21. století

Úvodní přednáška
Michal Juha – Nemocnice – neustále se proměňující organismus 

Blok 1 – Michal Juha
Společenská zodpovědnost za přípravu, realizaci a provozování nemocnic

 


Fotografie

Autor: Jiří Ryszawy / ČVUT


20240425_002_cvut-vic-ryszawy_www.jpg
20240425_014_cvut-vic-ryszawy_www.jpg
20240425_037_cvut-vic-ryszawy_www.jpg

20240425_057_cvut-vic-ryszawy_www.jpg
20240425_064_cvut-vic-ryszawy_www.jpg
20240425_030_cvut-vic-ryszawy_www.jpg

20240425_066_cvut-vic-ryszawy_www.jpg
20240425_088_cvut-vic-ryszawy_www.jpg
20240425_001_cvut-vic-ryszawy_www.jpg

 

Materiály ke stažení


 

Publikace Architektura nemocnic v 21. století


kniha_nemocnice_foto_cvut-vic-ryszawy_www-4.jpg
kniha_nemocnice_foto_cvut-vic-ryszawy_www-1.jpg
kniha_nemocnice_foto_cvut-vic-ryszawy_www-5.jpg

kniha_nemocnice_foto_cvut-vic-ryszawy_www-6.jpg
kniha_nemocnice_foto_cvut-vic-ryszawy_www-2.jpg
kniha_nemocnice_foto_cvut-vic-ryszawy_www-3.jpg

Publikaci je možné zakoupit u distributora Biobooks, ve vybraných knihkupectvích a na FA ČVUT. Fotografie publikací: Jiří Ryszawy / ČVUT.Kontakt

Jana Kubcová
koordinátorka konference
E: jana.kubcova@fa.cvut.cz
T: 224 356 484Naši partneři
Konference byla v roce 2024 finančně podpořena z Akademické soutěže FA ČVUT. Záštitu konferenci poskytla Česká komora architektů.


cka-logo-radky_bile.png

Pořadatel
Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze

Garant konference
prof. Ing. arch. Michal Kohout


fakulta_architektury_cvut_logo.svg