MenuMENU

×

reVize Typologie 2023


Téma konference

Školní budova jako výuková pomůcka


Datum konání

27. 4. 2023


Místo konání

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice

1. NP - m. č. 152/153 (akvárium)

 web-revize-typologie-2023.svg


Jak zadávat a stavět školy

Odborná konference zaměřená na školních budovy (především základních škol) je určená odborníků na zadávání, výstavbu, provoz škol a pedagogiku, zástupcům veřejné správy a samosprávy a je otevřená i pro studenty. Cílem konference je zkoumat, jak stavět a rekonstruovat školy na počátku 3. tisíciletí - efektivně, udržitelně a s ohledem na neustálé změny v oblastech pedagogiky a vzdělávání.

Při navrhování nových školních budov často mluvíme o nutnosti vytváření prostředí pro výuku 21. století. Přitom už máme za sebou skoro čtvrtinu tohoto období, během které jsme stihli zaznamenat poměrně dlouhou řadu společenských změn - vznikají a zanikají celá hospodářská odvětví, objevují se nové technologie a zcela se mění charakter komunikace, práce a její organizace.  

Naše školství se ve světle takového vývoje jeví jako poměrně konzervativní obor se značnou setrvačností. Vzdělávací programy se vyvíjejí velmi pozvolně a z principu nemohou zachytit společenský, technický a vědecký vývoj v reálném čase. Navíc dnes připravujeme děti na život a práci v podmínkách, které teprve nastanou v budoucnosti. Je jisté, že i školní prostředí musí umět na tyto změny reagovat. Toto téma však vyvolává řadu otázek: 

  • Jak stavět školy odpovídající budoucím potřebám a nárokům, které mnohdy neznáme?
  • Lze zajistit spravedlivý a rovnoměrný rozvoj včetně minimálních standardů prostředí nejen u nových budov, ale i u těch stávajících?  
  • Jak se v podobě školních budov projeví požadavky na jejich inkluzivitu, environmentální dopady a energetickou pasivitu?  
  • Potřebujeme definovat jednotný standard nových škol při diverzifikaci školních vzdělávacích programů? 


Program konference


08.30 – 09.00      Registrace


09.00 – 09.30

Zahájení & úvod
Otázky konference

09.00 – 09.10 Úvodní slovo a přivítání

Dalibor Hlaváček - děkan FA ČVUT

09.10 – 09.30 Představení tématu / základní otázky konference

Michal Kohout - garant konference

 09.30 – 11.00

Blok 1
Zadávání
(moderuje Ondřej Tuček)

Ondřej Tuček - Základní školy: manuál pro zadávání projektů veřejných budiv / architekt a pedagog FA ČVUT

Leona Gergelová Šteigrová - Zadávání škol z pohledu MMR / náměstkyně sekce bydlení, výstavby a veřejného investování MMR

Milan Vácha - Zkušenosti při výstavbě základní školy / starosta obce Psáry, radní Štředočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu

Martina Běťáková - Zadávání škol z pohledu MŠMT / náměstkyně ministra školství MŠMT


11.00 – 11.15 Přestávka11.15 – 12.45

Blok 2
Teorie
(moderuje David Tichý)

 

Miroslav Hřebecký - Výukové prostory a prostředí škol - současné požadavky pedagogiky / odborník na vzdělávání, EDUin

Zbyšek Stýblo - Škola pro 3. tisíciletí – proměna výukového prostoru / architekt a pedagog FA ČVUT

Antonín Jančařík - Škola pro výuku učitelů - klinické školy / proděkan pro vědu a výzkum PedF UK

Lenka Maierová - Legislativní limity v rozvoji škol - osvětlení, denní osvětlení v ZŠ, umělé osvětlení / architektka, expertka na osvětlení UCEEB ČVUT

 


12.45 – 14.00 Přestávka na oběd

 14.00 – 15.30

Blok 3
Praxe
(moderuje Ondřej Tuček)

 

Petr Jonáš - Zkušenosti při zřizování škol / zřizovatel Školy vitae

Pavel Růžička - Zkušenosti při zřizování škol / development direktor BASIS Educational Group CZ

Jiří Tencar - Pasivní škola - Jak technologie ovlivňuje prostředí / generální ředitel ECOTEN

Anna Chvojková - Výstavba školy / starostka obce Chýně, předsedkyně Svazu Chýně-Hostivice

Ondřej Píhrt - Zadání pro výstavbu základní školy Psáry / architekt SOA architekti


15.30 – 16.00 Závěrečné shrnutí

 

Změna programu vyhrazena. V každém bloku proběhne panelová diskuze účastníků.

   

Materiály ke stažení
Kontakt

Jana Kubcová
koordinátorka konference
E: jana.kubcova@fa.cvut.cz
T: 224 356 484Naši partneři
Konference byla finančně podpořena Fakultou architektury ČVUT.Pořadatel
Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze

Garant konference
prof. Ing. arch. Michal Kohout


fakulta_architektury_cvut_logo.svg