MenuMENU

×

Jana Zezulová


zezulova_jana_foto.jpg

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 2005 působí v architektonickém ateliéru Atelier Šesták. Na doktorské studium, kde se zabývala teorií zpřístupňování prostředí pro osoby se zdravotním postižením, navázala externí spoluprací se Střediskem ELSA ČVUT. Dále je členkou pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapování a kategorizace přístupnosti prostředí a spolku CohousingCZ.