MenuMENU

×

Jaroslav Veteška


veteska_jaroslav_web-2.jpg

Zabývá se vzděláváním dospělých a rozvojem pedagogické vědy, v rámci které se věnuje dalšímu profesnímu vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoji ředitelů škol. Je předsedou České andragogické společnosti a členem Asociace institucí manažerského vzdělávání. Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a MÚVS ČVUT. Publikuje v oblasti andragogiky, rozvoje lidského kapitálu, sociální psychologie a nových metod vyučování s důrazem na inovace a kreativitu.

 

PedF UK

MÚVS ČVUT