MenuMENU

×

Jiří Tencar


220505_jirka-t-2.jpg

Vlastník a generální ředitel projektové a konzultační kanceláře ECOTEN. Absolvoval studium na ČVUT v Praze, obor pozemní stavitelství a architektura a následně trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, a vědeckou stáž na University of Cambridge. Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, energetický specialista pro oblast energetických auditů, posudků a průkazů energetické náročnosti, autorizovaná osoba SBToolCZ. Vědecko – technický pracovník UCEEB ČVUT a člen vedení Energeticko – vodárenského inovačního klastru. ECOTEN s. r. o. je autorem revitalizace školy Českobrodská v Praze 9 na chytrou, bezpečnou, udržitelnou, energeticky a uhlíkově pozitivní budovu.

 

ECOTEN