MenuMENU

×

Ladislav Kuba


ladislav-kuba-2.jpg

Autorizovaný architekt, společně s Tomášem Pilařem vede architektonický ateliér Kuba & Pilař architekti s. r. o., který od druhé poloviny 90. let 20. století mimo jiné úspěšně realizuje návrhy veřejných staveb na základě vítězství v architektonických soutěžích. V roce 1998 zvítězil jejich návrh budovy knihovny pro Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, za kterou v roce 2002 získali Grand Prix Obce architektů. Toto ocenění získali i v roce 2009 za stavbu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V roce 2020 byla podle jejich návrhu dokončena nová budova Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, za kterou získali již 3. hlavní cenu Grand Prix Obce architektů. V roce 2021 dokončili budovu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.