MenuMENU

×

Leona Gergelová Šteigrová


leona_gergelova_steigrova-2.jpg

Vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování na Ministerstvu pro místní rozvoj. Dříve působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde vedla útvar pro zadávání veřejných zakázek a rovněž projekty zaměřené na rozvoj odpovědného/strategického veřejného zadávání v ČR. Vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, ve své doktorandské práci se specializovala na téma europeizace. V oblasti veřejných zakázek absolvovala evropský program „Public Procurement Excellence“ na Vídeňské univerzitě a rakouském BBG. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU zastupovala Českou republiku v Evropské unii a předsedala Výboru pro vzdělávání Rady EU.

 

MMR