MenuMENU

×

Miloš Lain


lain_milos_foto.png

Inženýr a pedagog Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT. Ve své odborné práci se zabývá větráním a klimatizací, počítačovými simulacemi energetických bilancí budov a skutečnými spotřebami energie klimatizačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem více než 100 českých i mezinárodních publikací, dále řady výzkumných zpráv, studií, posudků a projektů.  Je předsedou odborné sekce Klimatizace a větrání Společnosti pro techniku prostředí a organizátorem řady konferencí, jak národních (Klimatizace a větrání 2008,10,12, 14,17,19 Simulace budov 2000, Simulace budov a techniky prostředí 2004, 06, 08, 12, 14, 16) tak mezinárodních (Building Simulation 1997, Ventilation and Air-conditioning 2006, Kongres ICR 2011 a Clima 2013). Podílel se na řadě projektů řešících energetické bilance, koncepci návrhu, nebo optimalizace provozu větrání a klimatizace budov (Indonéský pavilon ZOO, Fakulta architektury ČVUT, Pražská křižovatka sv. Anna, ČSOB Radlice, palác Metro, ….).

 

FS ČVUT