MenuMENU

×

Miroslav Hřebecký


hrebecky_miroslav_foto.jpg

Programový ředitel obecně prospěšné společnosti EDUin. Původní profesí pedagog, byl ředitelem ZŠ a gymnázia. Dnes se věnuje vzdělávací politice. Je odborným garantem Klubu zřizovatelů a pomáhá zástupcům samospráv chápat problematiku školství a jeho řízení.

 

EDUin