MenuMENU

×

O nás

Konferenci pořádá od roku 2018 Ústav nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v Praze pod vedením  profesora Michala Kohouta. Jednodenní konference se věnuje aktuálním tématům v oblasti navrhování, správy, provozu a výzkumu vystavěného prostředí. První ročník, nazvaný Inventura typologie, byl věnován zkoumání typologie obecně a kladl si otázky, jak je typologie chápána. Druhý ročník,  již pod názvem reVize Typologie -  Veřejné stavby – jak zadávat a stavět, se zaměřil na otázky spojené s formulací zadání nejčastějších typů veřejných staveb - školských, zdravotních a sportovních. Letošní ročník bude věnován tématu provozního vyhodnocení budov, vystavěného prostředí a zastavovacích systémů.


Ústav nauky o budovách FA ČVUT dlouhodobě spolupracuje s praktikujícími architekty a mnoha dalšími odborníky, a to formou jejich zapojení do výuky, výzkumů nebo propagace  architektury. Volné seskupení těchto praktikujících architektů a dalších profesionálů se zájmem o prohlubování a sdílení poznatků týkajících se tvorby a správy vystavěného prostředí funguje jako platforma typologie.


 

 


Garant

 

 


michal_kohout.jpeg

Michal Kohout

Architekt, pedagog a teoretik. Profesor a vedoucí Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde je zároveň garantem výuky bytových staveb a vedoucím ateliéru architektonické tvorby. Je autorem a spoluautorem desítek projektů, z nichž mnohé byly realizovány a některé z nich získaly řadu českých národních i mezinárodních ocenění a byly prezentovány na výstavách české a mezinárodní architektury. Je autorizovaným členem České komory architektů, je spoluzakladatelem ateliéru UNIT architekti, Centra pro výzkum kvality bydlení a vydavatelství Zlatý řez, kde je redaktorem časopisu Zlatý řez. Jako autor a redaktor vydal řadu knih a článků o moderní české architektuře, dále pak publikace o bydlení a teorii vystavěného prostředí. Je vedoucím řady výzkumných projektů a odborníkem na veřejnou a odbornou politiku bydlení.

FA ČVUT

UNIT architekti

 


 

 


Přípravný výbor konference

 


michal-kohout-architekt-a-pedagog-fa-c-vut.jpeg

Michal Kohout
Architekt a pedagog FA ČVUT

navratil_arnost_fa.jpg

Arnošt Navrátil
Architekt a pedagog FA ČVUT

jehlik-jan-20180515_111_cvut-vic-ryszawy_cb.jpg

Jan Jehlík
Architekt-urbanista a pedagog FA ČVUT

sestakova-irena-20180618_017_cvut-vic-ryszawy_c.jpg

Irena Šestáková
Architektka a pedagožka FA ČVUT


melkova_pavla_foto.jpg

Pavla Melková
Architektka a pedagožka FA ČVUT

styblo_zbysek_fa.jpg

Zbyšek Stýblo
Architekt a pedagog FA ČVUT

tichy-david-20180515_066_cvut-vic-ryszawy-cb.jpg

David Tichý
Architekt a pedagog FA ČVU

hlavacek-dalibor-20180426_115_cvut-vic-ryszawy_.jpg

Dalibor Hlaváček
Architekt a pedagog FA ČVUT


tucek_ondrej_foto_bw.jpg

Ondřej Tuček
Architekt a pedagog FA ČVUT

marek_ales-20181119_056_cvut-vic-ryszawy-1.jpg

Aleš Marek
Inženýr a pedagog FA ČVUT


 

 


Organizace konference

 

 


kohout_foto.jpg

Michal Kohout
Garant konference

jana-kubcova-20181129_038_cvut-vic-ryszawy-cb.jpg

Jana Kubcová
Tajemnice konference a moderátorka bloku 3

tichy-david-20180515_066_cvut-vic-ryszawy-cb.jpg

David Tichý
Moderátor bloku 1

tucek_ondrej_foto_bw.jpg

Ondřej Tuček
Moderátor bloku 2


symbol_bez_fotky-php.svg

Ondřej Chudý
Organizace

symbol_bez_fotky-php.svg

Erik Petrus
Organizace


 

Kontakt 

Jana Kubcová
Tajemnice konference
E: jana.kubcova@fa.cvut.cz
T: 224 356 484


Pořadatel
Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze

Garant konference
prof. Ing. arch. Michal Kohout


fakulta_architektury_cvut_logo.svg