MenuMENU

×

O nás

Konferenci pořádá od roku 2018 Ústav nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v Praze pod vedením  profesora Michala Kohouta. Jednodenní konference se věnuje aktuálním tématům v oblasti navrhování, správy, provozu a výzkumu vystavěného prostředí. První ročník, nazvaný Inventura typologie, byl věnován zkoumání typologie obecně a kladl si otázky, jak je typologie chápána. Druhý ročník,  již pod názvem reVize Typologie -  Veřejné stavby – jak zadávat a stavět, se zaměřil na otázky spojené s formulací zadání nejčastějších typů veřejných staveb - školských, zdravotních a sportovních. Třetí ročník, Provozní vyhodnocení, se věnoval tématu provozního vyhodnocení budov, vystavěného prostředí a zastavovacích systémů. Konference proběhla hybridním způsobem, kdy se jí řečníci účastnili prezenčně na FA ČVUT a ostatní účastníci prostřednictvím videokonference. Podobně proběhl i čtvrtý ročník, Paralelní světy, který představil odlišné potřeby jednotlivých uživatelů budov a veřejného prostoru a způsoby, jak tyto potřeby ovlivňují navrhování vystavěného prostředí. V roce 2022 byla konference zaměřena na prostorový rozvoj univerzit a jeden blok byl věnován přímo rozvoji ČVUT. V roce 2023 se zaměřila na školské stavby, především na základní školy.


Ústav nauky o budovách FA ČVUT dlouhodobě spolupracuje s praktikujícími architekty a mnoha dalšími odborníky, a to formou jejich zapojení do výuky, výzkumů nebo propagace  architektury. Volné seskupení těchto praktikujících architektů a dalších profesionálů se zájmem o prohlubování a sdílení poznatků týkajících se tvorby a správy vystavěného prostředí funguje jako platforma typologie.


 

 


Garant

 

 


michal_kohout.jpeg

Michal Kohout

Architekt, pedagog a teoretik. Profesor a vedoucí Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde je zároveň garantem výuky bytových staveb a vedoucím ateliéru architektonické tvorby. Je autorem a spoluautorem desítek projektů, z nichž mnohé byly realizovány a některé z nich získaly řadu českých národních i mezinárodních ocenění a byly prezentovány na výstavách české a mezinárodní architektury. Je autorizovaným členem České komory architektů, je spoluzakladatelem ateliéru UNIT architekti, Centra pro výzkum kvality bydlení a vydavatelství Zlatý řez, kde je redaktorem časopisu Zlatý řez. Jako autor a redaktor vydal řadu knih a článků o moderní české architektuře, dále pak publikace o bydlení a teorii vystavěného prostředí. Je vedoucím řady výzkumných projektů a odborníkem na veřejnou a odbornou politiku bydlení.

FA ČVUT

UNIT architekti

 


 

 


Přípravný výbor a organizace konference 2024

 


kohout_foto.jpg

Michal Kohout
Garant konference

michal-juha-foto.jpg

Michal Juha
Odborný garant ročníku

kubcova_jana.jpg

Jana Kubcová
Koordinátorka konference

novotna_katerina_foto_cvut-vic-ryszawy_cb.jpg

Kateřina Novotná
Organizace konference


 

Kontakt 

Jana Kubcová
Koordinátorka konference
E: jana.kubcova@fa.cvut.cz
T: 224 356 484


Pořadatel
Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze

Garant konference
prof. Ing. arch. Michal Kohout


fakulta_architektury_cvut_logo.svg