MenuMENU

×

Ondřej Chudý


ondrej-chudy-20181119_073_cvut-vic-ryszawy-2-2.jpg

Architekt a urbanista. Ve své praxi se věnuje projekční činnosti,zároveň je studentem doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze, jehož tématem je kvalita prostředí sídlišť s přesahem do urbánní ekonomie. Zároveň vyučuje na FA ČVUT předmět Nauka o stavbách. V praxi se zaměřuje na urbanistické projekty, stavby pro bydlení, stavby občanské vybavenosti a veřejný prostor. Je partnerem v architektonickém Atelieru VAS, kde se dlouhodobě věnuje městským projektům. Zároveň propaguje architekturu a rozvíjí diskusi o veřejném prostoru v rámci činnosti skupinyTransforma v Táboře.