MenuMENU

×

reVize Typologie 2019


Téma konference

Veřejné stavby - jak zadávat a stavět


Datum konání

26. 4. 2019


Místo konání

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice

Přízemí m. č. 152/153

 revize2019_poster-01.png

Jak je zajištěn přenos zkušeností z výstavby a parametrů staveb v rámci správního aparátu státu, který zpravidla stavby z veřejných rozpočtů financuje?

Druhý ročník konference se zaměřil na veřejné stavby. Hlavním tématem byla stávající situace v zadávání veřejných občanských staveb investovaných veřejnou správou, především staveb školských, zdravotních, sportovních a kulturních. Jedná se zpravidla o specifické typologie, které vykazují relativně vysokou opakovatelnost v celostátním měřítku, nikoliv však na municipální či krajské úrovni, která je konkrétně zadává. Má stát, který stavby z veřejných rozpočtů financuje, zajištěn přenos zkušeností a parametrů, ať už s motivací po větší efektivitě těchto staveb, jejich ekonomického, ekologického či kulturního dopadu? To byly otázky druhého ročníku konference reVize Typologie.

 Program konference

 


08.30 – 09.00 Registrace

09.00 – 09.45

 

Zahájení & úvod

 

 

09.00 – 09.15 Úvodní slovo a přivítání

Michal Kohout – garant konference


09.15 – 09.45 Představení projektu / základní otázky k tématu

Michal Kohout – Zadání veřejné stavby - umění možného

 09.45 – 11.00

Blok 1
Inventura stávajícího stavu (moderuje Michal Juha)


Michal Juha - Současný stav tvorby zadání a přípravy veřejných občanských staveb

Ondřej Tuček  - Zadávání projektových zakázek pohledem architekta a zároveň organizátora a supervizora architektonických soutěží

Alice Štěpánková - Proces přípravy investiční akce a dostupné podklady

Hynek Homolka - Zkušenosti místostarosty při zadávání veřejných zakázek

Tomáš Klápa - Zkušenosti z provozu sportovního areálu

Jiří Ach - Podklady pro navrhování a výstavbu škol


11.00 – 11.15 Káva11.15 – 12.30

Blok 2
Zahraniční a historické zkušenosti (moderuje Jiří Klokočka)


Jiří Klokočka - Zadávání veřejných staveb v Belgii

Vít Řezáč - Projekty veřejných staveb a politika architektury zemí EU

Jiří Plos - Způsoby "moderního" stanovování zadávacích podmínek (zadání) v soutěžním prostředí z hlediska standardizace a typizace

Jan Kovařovic - Podpora navrhování škol na centrální úrovni ve Velké Británii

Eduard Schleger - Projektování krytých plaveckých bazénů v 70. a 80. letech

Zbyšek Stýblo - Hledání společenského konsensu skrze pravidla a regulativy výstavby

 


12.30 – 13.30 Oběd13.30 – 14.45

Blok 3
Modely možného nastavení systému (moderuje Marek Kopeć)


Marek Kopeć - Zadávání veřejných staveb v Praze

Jakub Chuchlík - "Co se chystá."

Michaela Kloudová - Příklady zadávání veřejných staveb IPR Praha

Petr Lešek - Pohled praktikujícího architekta

Aleš Marek - Vliv BIM na zadání veřejných staveb

David Tichý - Veřejné stavby, jak zadávat a stavět - potenciál akademického sektoru


14.45 – 15.00 Závěrečné shrnutí


Materiály ke stažení 


Videozáznam konference


Úvodní přednáška konference

Michal Kohout – Zadání veřejné stavby - umění možného

Blok 1 - Inventura současného stavu

Michal Juha - Současný stav tvorby zadání a přípravy veřejných občanských staveb

Blok 1 - Inventura současného stavu

Ondřej Tuček  - Zadávání projektových zakázek pohledem architekta a zároveň organizátora a supervizora architektonických soutěží 


Pořadatel
Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze

Garant konference
prof. Ing. arch. Michal Kohout


fakulta_architektury_cvut_logo.svg