MenuMENU

×

reVize Typologie 2021


Téma konference

Paralelní světy


Datum konání

27. 5. 2021


Místo konání

Online z FA ČVUT v Praze

přes platformu MS Teams

Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice

5. NP - m. č. 551

 revize-typologie-2021-v4-04.svg


Proměna koncepce navrhování staveb vlivem různých skupin jejich uživatelů - rozmanitost a divergence požadavků jako žádoucí a akceptovaný jev v typologii.

Cílem konference je sledovat proměnu koncepce staveb vlivem různých zájmových skupin, především pak koncových uživatelů staveb – laiků, odborníku i profesionálů výstavby a představit aktuální témata, která v jednotlivých typologiích nebo veřejném prostoru formují odbornou diskuzi a návrhy staveb.

Konference chce také propagovat typologii a představit rozmanitost a divergenci požadavků různých uživatelů staveb jako žádoucí a akceptovaný jev. Prezentovat typologii, která již není hledáním „ideálního“ řešení, ale přehlídkou mnoha přístupů a řešení s ohledem na zájmy a požadavky různých aktérů výstavby. S ohledem na množství a různost zájmů aktérů se zadání stavby stává stále podstatnějším klíčem ke kvalitnímu návrhu stavby.

 

Snaha optimalizovat životní prostor získala v moderní době s vědeckými postupy novou dynamiku i impulzy a dotkla se prakticky všech druhů i měřítek staveb. Tradiční odborný stavitelský pohled doplnil časem (významně cca od poloviny 19. století) pohled odborníků z dalších profesí zpravidla souvisejících s budovaným stavebním druhem. Poměrně dlouho se sledoval svého druhu objektivní – občas spíše průměrný – stav jako průsečík vícekriteriální analýzy prostředí. Tato snaha jako všeobecný program vrcholila v architektonické profesi zhruba v 50. a 60. letech a byla paralelní k odbornickému top-down přístupu i v jiných oborech – typicky lékařství, pedagogika, či politika. Od 70. let, s příchodem postmoderny, se počal tento jednotný svět rozpadat i v architektuře: uživatelská perspektiva ale spolu s nimi i místní či individuální tendence a podmínky – snad jako reakce na sílící globalizující vlivy – odhalují svoje opodstatnění a idiosynkrazie se stávají legitimním. Často však nejde jenom o ně, jakkoliv mohou být i tyto důležité. Postupně dochází – zhruba od konce 80. let k poznání, že tyto tendence nejsou nutně vzájemně neslučitelné, že jednotlivé nároky či perspektivy mohou existovat vedle sebe jako PARALELNÍ SVĚTY. Tato zkušenost, vcelku běžná v soukromém sektoru – kde se jistá individualizace očekává a je přirozená – má zcela specifické dopady na rozhodování ve veřejném sektoru, který je stále ještě z velké části založen či odvozuje svoji legitimitu od implicitního předpokladu onoho „ideálního“ řešení.

Konference reVize Typologie 2021 si klade za cíl prozkoumat tuto oblast PARALELNÍCH SVĚTŮ v oblasti veřejných staveb – především zdravotních, školských, správních či staveb, které mají společensky významný vliv  (obytné budovy, veřejná prostranství). Pokusit se hledat metody generující odlišné sady zadávacích kritérií našich veřejných staveb, které architektům a projektantům pomáhají zprostředkovat zkušenost základních skupin aktérů životního cyklu staveb:

-          profesionální aktéři stavebního procesu (stavebníci, vedoucí projektu, konzultanti, technologové, developeři, správci atd.)

-          odbornými uživateli – personálem (lékaři, pedagogové atd.),

-          laickými uživateli (pacienti, žáci a studenti atd.).Program konference


08.30 – 09.00      Registrace a přihlášení


09.00 – 09.30

Zahájení & úvod
Otázky konference

09.00 – 09.10 Úvodní slovo a přivítání

Ladislav Lábus - děkan FA ČVUT


09.10 – 09.30 Představení projektu / základní otázky k tématu

Michal Kohout – garant konference

Paralelní světy

 09.30 – 11.15

Blok 1
(moderuje David Tichý)

David Tichý – Možnosti participativního bydlení / host: Jan Blažek

Eduard Forejt – Změny charakteru administrativní práce / host: Jana Vlková

Irena Šestáková – Změny v typologii ve vazbě na měnící se společnost a pojetí sociálních služeb / host: Šárka Voříšková

Michal Juha – Participace při přestavbě a rekonstrukci polikliniky / host: Marián Hošek

 

Panelová diskuze všech účastníků bloku


11.15 – 11.30 Káva

 11.30 – 13.15

Blok 2
(moderuje Ondřej Tuček)

 

Ondřej Tuček – Není škola jako škola - hledání spravedlivého standardu

Zbyšek Stýblo – O proměnách škol / host: Vladimír Václavík

Ondřej Císler – Nový koncertní sál pro Prahu

Pavla Melková – Veřejný prostor – zrcadlo proměny hodnot společnosti

Mirjana Petrik – Veřejný prostor s ohledem na potřeby dětí / host: Tereza Kafková

 

Panelová diskuze všech účastníků bloku


13.15 – 13.30 Shrnutí dopoledních bloků

 

13.30 – 14.30 Oběd

 14.30 – 15.45

Blok 3
Projekty – výzkum
(moderuje Jana Kubcová)

 

Ondřej Chudý – Hodnota prostoru – preference obyvatel sídliště Modřany v Praze

Lena Ilová – Uživatelská ne-kvalita architektury developerských projektů

Jan Tomandl – TAČR – Metodika uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě

Erik Petrus – TAČR – Uplatnění metodiky do modelů bezbariérových úprav

Vít Polák – Pedagogický koncept a fyzické prostředí školy

 


15.45 – 16.00 Závěrečné shrnutí

 

Změna programu vyhrazena

  


Řečníci


tichy-david-20180515_066_cvut-vic-ryszawy-cb.jpg

David Tichý
Architekt a pedagog FA ČVUT

sestakova-irena-20180618_017_cvut-vic-ryszawy_c.jpg

Irena Šestáková
Architektka a pedagožka FA ČVUT

michal-juha-2-cb.jpg

Michal Juha
Architekt a pedagog FA ČVUT

19969717-a3a1-4af6-a984-635638b35f19-3.jpg

Eduard Forejt
Odborník na realitní trh
 

Fotografie z konference


20210527_011_cvut-vic-ryszawy_small.png
20210527_012_cvut-vic-ryszawy_small.png
20210527_001_cvut-vic-ryszawy_small.png

20210527_014_cvut-vic-ryszawy_small.png
20210527_020_cvut-vic-ryszawy_small.png
20210527_022_cvut-vic-ryszawy_small.png

 

Materiály ke staženíVideozáznam konference


Úvodní přednáška a zahájení
Michal Kohout/Ladislav Lábus

Blok 1 - Participativní bydlení
D. Tichý/J. Blažek

Blok 1 - Administrativa
E. Forejt/J. Vlková

 
Kontakt

Jana Kubcová
tajemnice konference
E: jana.kubcova@fa.cvut.cz
T: 224 356 484


Naši partneři
Konference byla v roce 2021 podpořena z grantu ČVUT SVK 41/21/F5 a z Fondu děkana FA ČVUT.Pořadatel
Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze

Garant konference
prof. Ing. arch. Michal Kohout


fakulta_architektury_cvut_logo.svg