MenuMENU

×

reVize Typologie 2022


Téma konference

Univerzity - nástroje prostorového rozvoje


Datum konání

22. 4. 2022


Místo konání

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice

1. NP - m. č. 152/153 (akvárium)

 Konference již proběhla, prohlédněte si videozáznamy jednotlivých příspěvků.

 nastenka-fa-cvut.png


Hledáme koncepční nástroje prostorového rozvoje univerzit

Cílem konference je prozkoumat koncepční nástroje a vnitřní procesy univerzit při plánování jejich rozvoje a správě vystavěného prostředí. Jeden ze tří tematických bloků bude věnován i ČVUT.

Tradiční české univerzity, ke kterým patří i ČVUT v Praze, jsou velké a relativně složitě řízené instituce, které mohou těžit z gravitační síly vlastní velikosti, jenž jejich prostředí v domácích podmínkách do určité míry ochraňuje před konkurencí. S akcelerující globalizací – stoupající digitalizací, jazykovou vybaveností populace a internacionalizací vzdělávání i výzkumu, však narůstá zapojení do mezinárodního vzdělávacího a výzkumného světa a s ním i potřeba operativnější koordinace a usměrňování vnitřních procesů. Patří k nim přirozeně i péče o vlastní vystavěné prostředí.

S tím souvisí i celá řada otázek, které v současném univerzitním prostředí nepřináší zcela jednoznačnou či uspokojivou odpověď:

  • Jakou roli hraje vystavěné prostředí univerzity kvalitě výuky a výzkumu?
  • Co jsou hlavní témata současného prostorového rozvoje (českých) univerzit?
  • Jaké mají univerzity koncepční nástroje na stabilizaci a prosazení těchto témat?
  • Jak efektivně a koordinovat rozvoj a správu vlastního nemovitostního fondu v situaci relativní autonomie jednotlivých součástí. Jaká je odpovídající cena takového rozvoje i jeho koordinace?
  • Kdo jsou hlavní aktéři těchto procesů a jak je možné je efektivně zapojit? Jakou roli zde může sehrát MŠMT, jakou akademické orgány univerzit, jakou jejich jednotlivé součásti a celá akademická obec?
  • Jak mohou konkrétně na ČVUT v Praze jednotlivé součásti přispět k lepší koordinaci prostorového rozvoje univerzity?Program konference


08.30 – 09.00      Registrace


09.00 – 09.30

Zahájení & úvod
Otázky konference

09.00 – 09.10 Úvodní slovo a přivítání

Irena Šestáková - proděkanka pro rozvoj a výstavbu FA ČVUT

09.10 – 09.30 Představení tématu / základní otázky konference

Michal Kohout –  Výzvy prostorového rozvoje univerzit

 09.30 – 11.00

Blok 1
Rozvoj univerzit v ČR
(moderuje Ondřej Tuček)

Ondřej Štrup - Facility management na školách / expert pro řízení služeb (facility management)

Marta Valešová - Masarykova univerzita – prostor jako součást strategického rozvoje / kvestorka, Masarykova univerzita v Brně

Šárka Jahodová - Příklady koncepčních nástrojů prostorového rozvoje univerzitního prostředí / architektka

Filip Landa - Rozvoj univerzitních kampusů v ČR po roce 1989 / architekt a šéfredaktor časopisu ERA 21


11.00 – 11.15 Káva11.15 – 12.45

Blok 2
Rozvoj ČVUT
(moderuje Michal Kohout)

 

Zdeněk Rudovský - Metodika pasportu nemovitostí VVŠ, MŠMT, NajdiCAFM.cz / koordinátor BIM, rektorát ČVUT

Antonín Lupíšek - Reportování udržitelnosti univerzit ve vztahu k plánování výstavby / ředitel pro vědu a výzkum UCEEB ČVUT

Alena Kohoutková / Michal Kohout - Generel ČVUT - prorektorka pro výstavbu ČVUT / vedoucí Ústavu nauky o budovách FA ČVUT, architekt

Pavla Melková - Revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice jako jednoho z nástrojů spolupráce jednotlivých univerzit a jejich částí / pedagožka FA ČVUT, architektka

 


12.45 – 14.00 Přestávka na oběd

 14.00 – 15.30

Blok 3
Případové studie
(moderuje Pavla Melková)

 

Radek Suchánek - Prostorový rozvoj TUL / prorektor pro výstavbu Technické univerzity v Liberci

Marie Pětová - Výstavba nového sídla FHS UK I. / děkanka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Ladislav Kuba - Výstavba nového sídla FHS UK II. / architekt

Tomáš Hudeček - Univerzita ve městě či město a univerzita / pedagog, výzkumý pracovník, sociální geograf


15.30 – 16.00 Závěrečné shrnutí

 

Změna programu vyhrazena. V každém bloku proběhne panelová diskuze účastníků.

  


Řečníci


melkova_pavla_foto.jpg

Pavla Melková
Architektka a pedagožka FA ČVUT

kohoutkova_alena_ctv-2.jpg

Alena Kohoutková
Prorektorka pro výstavbu ČVUT

lupisek_antonin-1614326493-4.jpg

Antonín Lupíšek
Ředitel pro vědu a výzkum UCEEB ČVUT

rudovsky_zdenek_cb.jpg

Zdeněk Rudovský
Koordinátor BIM/ Rektorát ČVUTVideozáznam konference


Úvodní přednáška a zahájení
Michal Kohout/Irena Šestáková

Blok 1 - Ondřej Štrup
Facility management na školách

Blok 1 - Marta Valešová
Masarykova univerzita - prostor jako součást strategického rozvoje

  

Fotografie z konference


20220422_002_cvut-vic-ryszawy.jpg
20220422_008_cvut-vic-ryszawy.jpg
20220422_025_cvut-vic-ryszawy.jpg

img_20220422_154401.jpg
img_20220422_154222.jpg
20220422_038_cvut-vic-ryszawy.jpg


 

Materiály ke staženíNaši partneři
Konference byla finančně podpořena Fondem děkana FA ČVUT.Pořadatel
Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze

Garant konference
prof. Ing. arch. Michal Kohout


fakulta_architektury_cvut_logo.svg