MenuMENU

×

Tomáš Hudeček


tomas_hudecek_ipr-4.jpg

Vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník, sociální geograf, docent městského stavitelství a inženýrství. V současnosti působí na Vysoké škole chemicko-technologické, ale akademickou a vědecko-výzkumnou činnost vykonával dříve na několika českých univerzitách - UK v Praze, VŠE v Praze, ČVUT v Praze, VŠB-TUO. Byl hlavním řešitelem 4 vědeckých projektů podpořených TAČR a GAČR. Je autorem či spoluautorem 5 monografií a desítek odborných publikací. V letech 2011 - 2014 byl náměstkem a primátorem hl. m. Prahy. V letech 2021 a 2022 vykonával funkci ředitele Sekce rozvoje města Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.