MenuMENU

×

Videozáznamy konference 2019

Úvodní přednáška konference

Michal Kohout – Zadání veřejné stavby - umění možného

Blok 1 - Inventura současného stavu

Michal Juha - Současný stav tvorby zadání a přípravy veřejných občanských staveb

Blok 1 - Inventura současného stavu

Ondřej Tuček  - Zadávání projektových zakázek pohledem architekta a zároveň organizátora a supervizora architektonických soutěží


Blok 1 - Inventura současného stavu

Alice Štěpánková - Proces přípravy investiční akce a dostupné podklady

Blok 1 - Inventura současného stavu

Hynek Homolka - Zkušenosti místostarosty při zadávání veřejných zakázek

Blok 1 - Inventura současného stavu

Tomáš Klápa - Zkušenosti z provozu sportovního areálu

 


Blok 1 - Inventura současného stavu

Jiří Ach - Podklady pro navrhování a výstavbu škol

Blok 1 - Inventura současného stavu

Diskuze

Blok 2 - Zahraniční a historické zkušenosti

Jiří Klokočka - Zadávání veřejných staveb v Belgii


Blok 2 - Zahraniční a historické zkušenosti

Vít Řezáč - Projekty veřejných staveb a politika architektury zemí EU

 

Blok 2 - Zahraniční a historické zkušenosti

Jiří Plos - Způsoby "moderního" stanovování zadávacích podmínek (zadání) v soutěžním prostředí z hlediska standardizace a typizace

Blok 2 - Zahraniční a historické zkušenosti

Jan Kovařovic - Podpora navrhování škol na centrální úrovni ve Velké Británii


Blok 2 - Zahraniční a historické zkušenosti

Eduard Schleger - Projektování krytých plaveckých bazénů v 70. a 80. letech

Blok 2 - Zahraniční a historické zkušenosti

Zbyšek Stýblo - Hledání společenského konsensu skrze pravidla a regulativy výstavby

Blok 2 - Zahraniční a historické zkušenosti

Diskuze


Blok 3 - Modely možného nastavení systému

Marek Kopeć - Zadávání veřejných staveb v Praze

 

Blok 3 - Modely možného nastavení systému

Jakub Chuchlík - "Co se chystá."

 

Blok 3 - Modely možného nastavení systému

Michaela Kloudová - Příklady zadávání veřejných staveb IPR Praha


Blok 3 - Modely možného nastavení systému

Petr Lešek - Pohled praktikujícího architekta

 

Blok 3 - Modely možného nastavení systému

Aleš Marek - Vliv BIM na zadání veřejných staveb

Blok 3 - Modely možného nastavení systému

David Tichý - Veřejné stavby, jak zadávat a stavět - potenciál akademického sektoru


Blok 3 - Modely možného nastavení systému

Diskuze