MenuMENU

×

Videozáznam

Úvodní a zahájení
Michal Kohout – Nemocnice v 21. století

Úvodní přednáška
Michal Juha – Nemocnice – neustále se proměňující organismus 

Blok 1 – Michal Juha
Společenská zodpovědnost za přípravu, realizaci a provozování nemocnic

 


Blok 1 – Pavel Vepřek
Nemocnice v českém zdravotnictví

Blok 1 – Jitka Šmehlíková a Veronika Drábková 
Vyhodnocování investičních plánů a variant návrhů

Blok 1 – Jana Jiráňová
Příprava zdravotnických staveb při použití vícezdrojového financování

 


Blok 1
Panelová diskuse

Blok 2 – Michal Juha
Architektonické, technické a legislativní předpoklady pro navrhování a projektování zdravotnických staveb

Blok 2 – Jana Kišková
Metody a formy přípravy zdravotnických investic

 


Blok 2 – Zita Prostějovská
Vyhodnocování projektů

Blok 2 – Vladislav Varmuža
Organizace přípravy a realizace investic ve zdravotnictví

Blok 2 – Pavel Žďárský  
Zkušenosti s výstavbou jednodenní chirurgie, stavební standardy

 


Blok 2
Panelová diskuse

Blok 3 – Aleš Burian
Masarykův onkologický ústav Brno

Blok 3 – Jiří Buček
Centrum urgentní medicíny KN Liberec

 


Blok 3 –  Jan Topinka 
Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Blok 3 – Adam Rujbr
Udržitelná architektura a zdravotnické stavby

Blok 3 – Anna Wanda Molnárová
Charité Berlín

 


Blok 3
Panelová diskuse

reVize Typologie 2024
Záznam celé konference