MenuMENU

×

Vladimír Václavík


vaclavik_vladimir_foto-2.jpg

Odborník na pedagogiku se zaměřením na preprimární a primární vzdělávání, autor mnoha odborných publikací, pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Studoval učitelství, psychologii a pedagogiku, věnoval se mnoha projektům inovací ve vzdělávání, je autorem projektu Otevřené vyučování, kde spolupracoval s MŠMT a FRVŠ a garantem vzdělávacího portálu KMEN, který je určen studentkám a studentům učitelství, učitelkám a učitelům, rodičům i všem ostatním zájemcům o problematiku vzdělávání na prvním stupni základní školy a v oblasti předškolního vzdělávání. Dlouhodobě se věnuje edukaci učitelů a otázkám pedagogické praxe.