MenuMENU

×

reVize Typologie 2020


Téma konference

Provozní vyhodnocení


Datum konání

17. 9. 2020


Místo konání

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice

5. NP - m. č. 551

 revizetypologie-2020.svg


Data se shromažďují a analyzují s cílem vytvářet informace vhodné pro rozhodování.

Cílem 3. ročníku konference reVize Typologie je zmapovat momentální situaci v oblasti provozního vyhodnocení staveb, veřejných prostranství a zastavovacích systémů, umožnit vzájemné propojení odborníků zabývajících se tímto tématem a obrátit tímto směrem i pozornost správců systémů veřejné výstavby. Zaměříme se na sociální, provozní a kulturní aspekty vystavěného prostředí a současně na jejich propojení s daty a informacemi týkajícími se environmentálních aspektů, technologií a ekonomie. Na konkrétních projektech bychom rádi představili způsoby sběru a vyhodnocování dat a poznatků a následnou aplikaci zjištění do plánování, výstavby a provozu.

V České republice byla přerušena tradice systematického sledování a vyhodnocování výkonnosti vystavěného prostředí – budov, veřejných prostranství, zastavovacích systémů z pohledu sociálních a kulturních. Relevantní, srovnatelné a důvěryhodné poznatky a data z provozních vyhodnocení přitom mají klíčový vliv na kvalitu a udržitelnost při plánování, výstavbě a správě všech forem vystavěného prostředí.

Otázky konference:

Jaká data jsou sbírána po uvedení do provozu o budovách (veřejných prostranstvích, zastavovacích systémech) a jejich fungování?

Jakým způsobem jsou data sbírána – metody, nástroje?

Kým jsou tato data sbírána a za jakým účelem?

Jak jsou sebraná data vyhodnocována a zpětně využívána pro další provoz budov?

Jsou vyhodnocená data sdílena oborově, na úrovni veřejné správy apod.? Jak takové sdílení probíhá?

Jsou získaná data využívána i pro zadání projektů nových budov? Jak konkrétně?

Které informace z provozních vyhodnocení se dnes využívají při projektování nových staveb? 

Které veřejné / soukromé instituce se věnují provoznímu vyhodnocení budov a za jakým účelem?

Liší se přístup veřejného a soukromého sektoru v oblasti provozního vyhodnocení? Jak konkrétně?

Kdo je zapojen do vyhodnocování provozu budov – akademický, veřejný, soukromý sektor – typy projektů?

Jaká data by bylo přínosné z provozu budov sbírat z pohledu výuky nauky o stavbách a proč? Resp. jaký je vztah data-informace-znalosti-dovednosti v oblasti tvorby a užívání vystavěného prostředí?Program konference


08.30 – 09.00      Registrace


09.00 – 09.30

Zahájení & úvod
Otázky konference

09.00 – 09.10 Úvodní slovo a přivítání


09.10 – 09.30 Představení projektu / základní otázky k tématu

Michal Kohout – garant konference

Provozní vyhodnocení09.30 – 11.00

Blok 1
Lidé & Provoz & Kultura
(moderuje David Tichý)


Pavla Melková - Význam vyhodnocení kvality realizací veřejných prostranství

Miroslav Hřebecký - Co víme o školních budovách. Víme něco?

Vít Richter - Prostorové zajištění veřejných knihoven v ČR - průzkumy, standardy, doporučení

Eliška Pomyjová - Participace jako nástroj sběru dat


11.00 – 11.15 Káva11.15 – 12.45

Blok 2
Udržitelnost & Technologie & Finance
(moderuje Ondřej Tuček)

 

Antonín Lupíšek - Provozní vyhodnocování budov z pohledu energetiky a dopadů na životní prostředí

Aleš Marek - Shrnutí praxe používání BIM modelů

Miloš Lain - Srovnání projektových modelů vnitřního prostředí a jejich ověření v realitě

Vladislav Bejček - Praxe provozu zimních stadionů

 


12.45 – 13.30 Shrnutí dopoledních bloků

13.30 – 14.30 Oběd

 14.30 – 16.00

Blok 3
Projekty – výzkum a praxe
(moderuje Jana Kubcová)

 

Jitka Molnárová - Komplexní analýza sídlišť v Ostravě

Petr Lešek - Možná role městského architekta při sběru dat

Petr Stanjura - Provozní vyhodnocení pro zadávání a projektování strategických investic města Opavy

Jana Zezulová - Mapování přístupnosti objektů z hlediska osob se zdravotním postižením

Erik Petrus - Townhouse v českém prostředí z pohledu cílové skupiny rezidentů

 


16.00 – 16.15 Závěrečné shrnutí

 

Změna programu vyhrazena

   

Fotografie z konference


img_9200.jpg
20200917_003_cvut-vic-ryszawy.jpg
20200917_014_cvut-vic-ryszawy.jpg

 

Materiály ke stažení 


Videozáznam konference


Blok 1 - Lidé & Provoz & Kultura

Blok 1 - Diskuze

Blok 2 - Udržitelnost & Technologie & Finance

 


Blok 2 - Diskuze

Blok 3 - Praxe a výzkum - Petr Lešek

Blok 3 - Praxe a výzkum - Jitka Molnárová


Blok 3 - Praxe a výzkum - Petr Stanjura

Blok 3 - Praxe a výzkum - Jana Zezulová

Blok 3 - Praxe a výzkum - Erik Petrus 


Naši partneři
Konference byla v roce 2020 podpořena z grantu ČVUT SVK 39/20/F5 a z fondu děkana FA ČVUT.


Pořadatel
Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze

Garant konference
prof. Ing. arch. Michal Kohout


fakulta_architektury_cvut_logo.svg