MenuMENU

×

Zbyšek Stýblo


styblo_zbysek_fa.jpg

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 1977 pracoval v ateliéru K. Pragera na větších projektech, Nová Scéna, Rudolfinum, KB Praha 5, Domy U Kříže, a při zkoumání trvalých městských struktur s flexibilní náplní, mj. i školními a kulturními zařízeními, hotely a administrativními prostory. Samostatnou autorskou práci realizoval s J. Loudou, později i s T. Kulíkem, od roku 1981 LO-TECH, pro Sportprojekt a v komisi designu ČFVU. V roce 1987 byl zakládajícím členem skupiny Středotlací. Absolvoval postgraduální kurz urbanismu na FA ČVUT. V roce 1994 spolupracoval jako lokální architekt na projektu ISP v Praze 6. Tato zkušenost inspirovala hlubší zájem o problematiku jak školských staveb, tak i o související problematiku ubytování, stravování, performance a knihoven, od roku 2000 se výrazně zabývá projektování kin a multiplexů, v současnosti se těmito tématy zabývá při výuce i výzkumu a publikační činnosti na fakultě.