MenuMENU

×

Antonín Lupíšek


lupisek_antonin_foto_cb.png

Vedoucí výzkumného oddělení Architektura a životní prostředí UCEEB ČVUT.  Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavitelství a v roce 2013 zde obdržel doktorát. Mezi lety 2001 a 2005 pracoval jako odborný konzultant v oblasti stavební fyziky, energetiky budov a obnovitelných zdrojů (Atelier DEK, EkoWATT, vlastní živnost). Od roku 2006 působí na různých výzkumných a manažerských pozicích na ČVUT. V roce 2013 se stal odborným asistentem Katedry konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT. Od roku 2016 zastává pozici vedoucího oddělení Architektura a životní prostředí.  Zabývá se mezioborovým výzkumem v oblasti udržitelného rozvoje společnosti se zaměřením na energetiku a stavebnictví a podílí se na národních i mezinárodních výzkumných projektech.

 

UCEEB ČVUT