MenuMENU

×

Jiří Buček


jiri-bucek-bez-textu.jpg

Architekt a pedagog působící na Fakultě umění a architektury od roku 2002, od roku 2024 vede ateliér architektonické tvorby. V roce 2015 získal habilitaci na Fakultě architektury ČVUT Praha. Na FUA TUL je garantem Doktorského studijního programu A+U. Od roku 1995 je současně činný jako architekt a jednatel architektonického ateliéru SIAL architekti a inženýři v Liberci.