MenuMENU

×

Michal Juha


michal-juha-2-cb.jpg

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, specializovaný na zdravotnické stavby (koncepce, posuzování, oceňování, navrhování, projektování nemocnic nebo jejich částí). Od roku 1990 vede spolu s Ing. arch. J. Topinkou architektonický ateliér DOMY s.r.o., který úspěšně realizoval v uplynulých letech návrhy zdravotních staveb v České republice a získal také několik ocenění v architektonických soutěžích. Autor publikace Architektura nemocnic v 21. století (FA ČVUT,2023).

 

FA ČVUT

DOMY Architects