MenuMENU

×

Pavel Vepřek


veprek_pavel_foto_cb.jpg

Je předsedou spolku Občan usilujícího o systémové změny ve zdravotnictví, vede semináře z ekonomiky zdravotnictví v NHÚ AV, je editorem měsíčníku Občan v síti a přednáší problematiku financování a organizace zdravotnictví. Vedl iniciativu ZDRAVOTNICTVÍ 2.0, která si kladla za cíl dokončit proměnu socialistického zdravotnictví ve veřejné a podílí se na iniciativě Zdravotnictví 2030+, která usiluje o totéž. Po absolvování Fakulty dětského lékařství UK nastoupil do FN Motol, kde pracoval jako sekundář na II. dětské klinice, zástupce primáře na Kardiocentru, náměstek ředitele pro LPP a ředitel nemocnice. Rok pracoval na Ottawské univerzitě, vedl projekty řízené péče a implementace DRG, je autorem aplikace koncepce regulovaného trhu na české zdravotnictví. Vedl společnost Tým DG plus, která poskytovala poradenské služby zdravotním pojišťovnám a nemocnicím. Ve VZP řídil odbor strategie a rozvoje, vytvořil projekt AKORD a byl členem pracovní skupiny pro reformu zdravotnictví AIM, Brusel. Na MZ byl poradcem ministrů zdravotnictví a věnoval se problematice HTA, modernizace systému veřejného zdravotního pojištění a elektronizace zdravotnictví. Do konce roku 2020 byl členem představenstva Nemocnic plzeňského kraje a.s.