MenuMENU

×

Radoslav Basel


basel_radoslav_cb.jpg

Investiční náměstek Fakultní nemocnice Brno. V letech 2021-2022 byl statutárním ředitelem Ústavu vývoje a klinických aplikací a generálním manažerem Centra telemedicínských služeb ve Fakultní nemocnici Ostrava. Předtím působil v Nemocnici Třinec a jako vedoucího investičního odboru statutárního města Frýdek-Místek. Je absolventem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Má zkušenosti z řízení kompletní přípravy a realizace stovek projektů, a to nejen z oblasti  zdravotnictví, ale i jiné občanské vybavenosti a staveb technické a dopravní infrastruktury, mnohdy financovaných z prostředků Evropské unie. Aktuálně se, kromě investiční výstavby spojené s obnovou a rozvojem technické infrastruktury FN Brno, zabývá i provozní a obchodní činnosti v oblasti přístrojové techniky a agendě mimorozpočtového financování.