MenuMENU

×


Téma konference

Inventura typologie


Datum konání

27. 4. 2018


Místo konání

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice

Přízemí m. č. 152/153

 inventura-typologie_plakat-1.png

Typologie z pohledu architektů

Jakou roli má typologie  ve veřejné správě? Jak je důležitá typologie v profesní výchově? Jak využít typologii pro praxi? Tyto a další otázky si položili přaednášející na prvním ročníku konference.


Program konference


08.30 – 09.00      Registrace


09.00 – 09.45

Zahájení & úvod
Otázky konference

 

09.00 – 09.15 Úvodní slovo a přivítání

Ladislav Lábus – děkan Fakulty architektury v Praze


09.15 – 09.45 Představení projektu / základní otázky k tématu

Michal Kohout – garant konference

Inventura typologie09.45 – 11.00

Blok 1
Typologie pro praxi (jako znalostní báze a time-saving standards)


Petr Pelčák - hlavní příspěvek (15 min.)

Ján Stempel - FA ČVUT

Irena Šestáková - FA ČVUT

Matyáš Sedlák - FA ČVUT

Jan Aulík

Lubomír Závodný - FA STU

Michal Kuzemenský - FA ČVUT


11.00 – 11.15 Káva11.15 – 12.30

Blok 2
Role typologie ve veřejné správě (názvosloví, legislativa, zadávání veřejných zakázek, apod.)


Jiří Plos - FA ČVUT, hlavní příspěvek (15 min.)

David Tichý - FA ČVUT

Jaroslav Šafer - ČKA

Zbyšek Stýblo - FA ČVUT

Pavel Hnilička - ČKA

Michal Juha

Petr Hlaváček - FA ČVUT


12.30 – 13.30 Oběd13.30 – 14.45

Blok 3
Typologie v profesní výchově (tematická a druhová typologie)


Zdeněk Zavřel - FA ČVUT, hlavní příspěvek (15 min.)

Ivan Reimann - TU Dresden

Juraj Koban - FU TUKE

Jiří Suchomel - FA TUL

Luboš Knytl - FSv ČVUT

Arnošt Navrátil - FA ČVUT

Vítězslav Nový - FA VUT


14.45 – 15.00 Závěrečné shrnutíMateriály ke staženíVideozáznam konference


Úvodní slovo

Ladislav Lábus - děkan FA ČVUT

Úvodní přednáška konference

Michal Kohout - Inventura typologie

Blok 1 - Typologie pro praxi

Petr Pelčák - hlavní příspěvek

Blok 1 - Typologie pro praxi

Panelová diskuze


Blok 2 - Role typologie ve veřejné správě

Jiří Plos -  hlavní příspěvek

Blok 2 - Role typologie ve veřejné správě

Panelová diskuze

Blok 3 - Typologie v profesní výchově

Zdeněk Zavřel - hlavní příspěvek


Blok 3 - Typologie v profesní výchově

Panelová diskuze


Pořadatel
Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze

Garant konference
prof. Ing. arch. Michal Kohout


fakulta_architektury_cvut_logo.svg