MenuMENU

×

reVize Typologie 2023


Téma konference

Školní budova jako výuková pomůcka


Datum konání

27. 4. 2023


Místo konání

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice

1. NP – m. č. 152/153 (akvárium)

 


Konference již proběhla. Děkujeme všem za účast. Prohlédněte si (níže) videozáznamy jednotlivých příspěvků konference. Příští ročník 2024 bude věnován zdravotním stavbám.web-revize-typologie-2023.svg


Jak stavět a zadávat školy

Odborná konference zaměřená na školní budovy (především základních škol) je určená odborníků na zadávání, navrhování, výstavbu, provoz škol a pedagogiku, zástupcům veřejné správy a samosprávy a je otevřená i pro studenty. Cílem konference je zkoumat, jak stavět a rekonstruovat školy na počátku 3. tisíciletí – efektivně, udržitelně a s ohledem na neustálé změny v oblastech pedagogiky a vzdělávání.

Při navrhování nových školních budov často mluvíme o nutnosti vytváření prostředí pro výuku 21. století. Přitom už máme za sebou skoro čtvrtinu tohoto období, během které jsme stihli zaznamenat poměrně dlouhou řadu společenských změn – vznikají a zanikají celá hospodářská odvětví, objevují se nové technologie a zcela se mění charakter komunikace, práce a její organizace.  

Naše školství se ve světle takového vývoje jeví jako poměrně konzervativní obor se značnou setrvačností. Vzdělávací programy se vyvíjejí velmi pozvolně a z principu nemohou zachytit společenský, technický a vědecký vývoj v reálném čase. Navíc dnes připravujeme děti na život a práci v podmínkách, které teprve nastanou v budoucnosti. Je jisté, že i školní prostředí musí umět na tyto změny reagovat. Toto téma však vyvolává řadu otázek: 

  • Jak stavět školy odpovídající budoucím potřebám a nárokům, které mnohdy neznáme?
  • Lze zajistit spravedlivý a rovnoměrný rozvoj včetně minimálních standardů prostředí nejen u nových budov, ale i u těch stávajících?  
  • Jak se v podobě školních budov projeví požadavky na jejich inkluzivitu, environmentální dopady a energetickou pasivitu?  
  • Potřebujeme definovat jednotný standard nových škol při diverzifikaci školních vzdělávacích programů? 


Program konference


08.30 – 09.00      Registrace


09.00 – 09.30

Zahájení & úvod
Otázky konference

09.00 – 09.10 Úvodní slovo a přivítání

Dalibor Hlaváček / děkan FA ČVUT

09.10 – 09.30 Představení tématu / základní otázky konference

Michal Kohout – Školní budova jako výuková pomůcka / garant konference

 09.30 – 11.00

Blok 1
Zadávání
(moderuje Ondřej Tuček)

Ondřej Tuček – Základní školy: manuál pro zadávání projektů veřejných budov – jak zadavatelé tvoří zadání pro školní budovy/ architekt a pedagog FA ČVUT

Leona Gergelová Šteigrová – Školy z pohledu stavebního práva v jeho dnešní a nové úpravě / vrchní ředitelka sekce bydlení, výstavby a veřejného investování MMR

Milan Vácha – Stavba nové školy očima starosty / starosta obce Psáry, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu

Martina Běťáková – Jaké stavět školy, aby vybízely a inspirovaly k využívání moderních trendů ve vzdělávání / náměstkyně ministra školství MŠMT


11.00 – 11.15 Přestávka11.15 – 12.45

Blok 2
Teorie
(moderuje David Tichý)

 

Miroslav Hřebecký – Školy v nové situaci. Jak se změnily podmínky pro vzdělávání a jaká je aktuální objednávka od společnosti / odborník na vzdělávání, EDUin

Zbyšek Stýblo - Škola pro 3. tisíciletí – proměna výukového prostoru / architekt a pedagog FA ČVUT

Jaroslav Veteška a Roman Liška – Škola pro výuku učitelů – fakultní školy / pedagog PedF UK a MÚVS ČVUT

Lenka Maierová – Osvětlení ve školách / architektka, expertka na osvětlení UCEEB ČVUT

 


12.45 – 14.00 Přestávka na oběd

 14.00 – 15.30

Blok 3
Praxe
(moderuje Ondřej Píhrt)

 

Hana Vančurová a Matěj Šach – Jak se staví škola / vznik a rozvoj Scioškol

Pavel Růžička – Zkušenosti při zřizování soukromé mezinárodní školy / development direktor BASIS Educational Group CZ

Jiří Tencar – Chytrá, udržitelná, bezpečná, provozně energeticky a uhlíkově pozitivní revitalizace budovy školy Českobrodská / generální ředitel ECOTEN

Anna Chvojková – Výstavba dvou základních škol během deseti let / starostka obce Chýně, předsedkyně Svazu Chýně-Hostivice

Ondřej Píhrt – Na cestě ke škole 21. století / architekt, SOA architekti


15.30 – 16.00 Závěrečné shrnutí

 

Změna programu vyhrazena. V každém bloku proběhne panelová diskuze účastníků.

  


Konference je nahrávána a fotografována. Svojí účastí souhlasíte se zveřejněním nahrávek a fotografií na těchto webových stránkách.


Řečníci


tucek_ondrej_foto_bw.jpg

Ondřej Tuček
Architekt a pedagog FA ČVUT

kohout_foto.jpg

Michal Kohout
Garant konference, architekt a pedagog FA ČVUT

betakova_martina_web-2.jpg

Martina Běťáková
Náměstskyně ministra školství ČR

hlavacek-dalibor-20180426_115_cvut-vic-ryszawy_.jpg

Dalibor Hlaváček
Děkan FA ČVUT


 

Videozáznam konference


Úvodní přednáška a zahájení
Michal Kohout/Dalibor Hlaváček

Blok 1 – Ondřej Tuček
Základní školy: manuál pro zadávání projektů veřejných budov

Blok 1 – Žanet Hadžić
Školy z pohledu stavebního práva v jeho dnešní a nové úpravě

 


 

Fotografie z konference


1a9de84a-89dd-45ba-be44-fcc73cdcb34f.jpg
52b764a8-5572-480d-b19e-f1e31826cce0.jpg
71f715e7-7857-4d80-be7a-76868197cebc.jpg

42dbb2b5-5bde-42df-b974-bcaccd71f990.jpg
97a194db-bc11-4c96-8018-7f5b4bcdc41b.jpg
5378eebc-4ff5-4ab1-8fd1-805cd41211f6.jpg

 

Materiály ke staženíKontakt

Jana Kubcová
koordinátorka konference
E: jana.kubcova@fa.cvut.cz
T: 224 356 484Naši partneři
Konference byla finančně podpořena Fakultou architektury ČVUT.Pořadatel
Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze

Garant konference
prof. Ing. arch. Michal Kohout


fakulta_architektury_cvut_logo.svg