MenuMENU

×

Veronika Drábková


drabkova-veronika_cb.jpg

Zástupkyně pro investice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Absolventka Vysoké školy eko­nomické v Praze se zaměřením na logistiku, mezinárodní pře­pravu a zasílatelství. Problema­tice technického zázemí a provozu Fakultní nemocnice Hradec Králové se soustavně věnuje dvacet let, praco­vala v nemocnici jako logistik, následně jako vedou­cí dopravního odboru a provozně-technický náměstek. Z pozice investora se podílí na projekční a realizační fázi investičních akcí, aktiv­ně se účastní uvádění nových pracovišť do provozu. V současnosti se ve FN HK zabývá projektem Modernizace chirurgických oborů a dalšími projekty stavebního a přístrojového charakteru.