MenuMENU

×

Zita Prostějovská


prostejovska-cvut_web_cb.jpg

Docentka na Katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT. Je absolventkou magisterského oboru Pozemní stavby a doktorského studia v oboru Ekonomika a řízení ve stavebnictví na Fakultě stavební ČVUT. Habilitační řízení ukončila v roce 2010 v oboru Management a ekonomika ve stavebnictví. Profesně se zaměřuje na problematiku řízení rizik a řízení projektů. Spolupracuje na studiích pro MMR a SFPI, hodnoceních projektových žádostí pro různé poskytovatele dotací a grantových prostředků. Je autorkou řady odborných publikací a článků.