MenuMENU

×

Alena Kohoutková


kohoutkova_alena_ctv-2.jpg

Prorektorka pro výstavbu ČVUT, v letech 2010–2018 působila jako děkanka Fakulty stavební ČVUT (FSv ČVUT), profesorka stavebního inženýrství, pedagožka a výzkumnice, která v letech 2005–2019 vedla Katedru betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT. Dále působí v grémiu a kolegiu ČVUT, je členkou vědecko-umělecké rady Fakulty architektury ČVUT a členkou vědeckých rad VŠB TUO a FSv ČVUT. Je také členkou Mezinárodní federace konstrukčního betonu, České betonářské společnosti, Českého svazu stavebních inženýrů, Mezinárodní asociace pro výstavbu a bezpečnost mostů (IABMAS) a Evropské společnosti pro inženýrské vzdělání (SEFI).