MenuMENU

×

Irena Šestáková


sestakova-irena-20180618_017_cvut-vic-ryszawy_c.jpg

Architektka a pedagožka. Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, pracovala ve Státní ústavu pro rekonstrukce památ­kových měst a objektů, téhož roku začala učit na Fakultě architektury ČVUT, kde nyní vede ateliér Šestáková - Dvořák. Dále se věnuje problematice přístupnosti prostředí a sociálního začlenění. V březnu 2014 byla jmenová­na profesorkou pro obor architektura. Od roku 1991 působí také v architektonickém ateliéru Atelier Šesták. Je proděkankou Fakulty architektury ČVUT v Praze pro studijní záležitosti.