MenuMENU

×

Jan Tomandl


tomandl_fotka-2.jpg

Architekt a doktorand na FA ČVUT v Praze. Ve své práci se zabývá převážně řešením prostředí pro osoby s různým typem zdravotního postižení. Kromě vlastní praxe působí od roku 2012 jako konzultant pro bezbariérové užívání staveb a veřejného prostoru v Pražské organizaci vozíčkářů. Je členem komise Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro oblast bariér, členem hodnotitelské komise Národního rozvojového programu mobility pro všechny pod Úřadem vlády ČR a členem hodnotitelské komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy.