MenuMENU

×

Mirjana Petrik


petrik_mirjana_foto-3.jpg

Architektka, zakladatelka a předsedkyně neziskové organizace Město přátelské k dětem, z.s., který propojuje veřejnou správu, odborníky a mladé občany v projektech zaměřených na městské plánování, vzdělávání a participaci dětí a mládeže. Zabývá se participativními projekty zaměřenými na zkvalitňování městského prostředí, je odbornicí na participaci dětí a mládeže. Přednáší na Fakultě Architektury, ČVUT v Praze, kde zároveň vede výzkumné projekty zaměřené na problematiku plánování udržitelných měst. Spoluzakladatelka online platformy Architektura dětem (www.architekturadetem.cz) v rámci které organizuje každoroční mezinárodní konference Architektura dětem. Je členkou komise pro architekturu a urbanismus Statutárního města Jihlava. V minulosti působila v Community Engagement, Design and Research Center (CEDaR), CU, Boulder, USA.