MenuMENU

×

Radek Suchánek


radek_suchanek_cb-1-250x300.jpg

Architekt a pedagog na Fakultě umění a architektury TUL, prorektor pro rozvoj TUL. Ve své architektonické praxi se věnuje návrhům rodinných a bytových domů, veřejných budov i pracem spojenými s urbanismem a krajinou. Jeho pedagogické a odborné působení je spjato s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci, a to v různých pozicích - vedoucí architektonického ateliéru, vedoucí Katedry architektury a zakladatel a vedoucí Katedry urbanismu, prorektor pro rozvoj TUL. Dříve působil i jako člen redakční rady architektonického časopisu ERA21.

FUA TUL