MenuMENU

×

Šárka Jahodová


sarka_jahodova_bw.jpg

Architektka a urbanistka, absolventka Fakulty architektury ČVUT. V praxi i v rámci výzkumu se soustředí především na urbanistická témata, rozvoj a revitalizaci obytných lokalit a možnosti inovace nástrojů územního plánování. V současnosti je součástí týmu UNIT architekti, kde vede výzkumné a územně plánovací projekty týkající se obnovy a rozvoje měst. Je spoluautorka vítězného návrhu mezinárodní urbanistické soutěže Budoucnost centra Brna (2016) a Florenc 21 (2021). Podílela se na zpracování nového Generelu ČVUT (2021).