MenuMENU

×

Vít Polák


polak_vit_web.jpg

Autorizovaný architekt ČKA, který se ve své tvorbě zaměřuje na vztah mezi člověkem a prostředím, a navrhování staveb v oblasti školství, bydlení, zdravotnictví a sociálních služeb. Od roku 2018 se jako doktorand na fakultě architektury ČVUT v Praze věnuje výzkumu souvislostí mezi fyzickým prostředím školních budov a vzdělávácími procesy. V letech 2017-2019 působil jako učitel matematiky a geometrie na waldorfských základních školách v Praze a dlouhodobě jako odborný konzultant pro školská a zdravotnická zařízení ve společnosti GOIA town s.r.o. Je absolventem fakulty architektury ČVUT v Praze, a absolventem tříletého semináře waldorfské pedagogiky v Praze.